Αγγελία αναζήτησης συνεργατών

Για την υποστήριξη του έργου «Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή
 διαδικασίας πιστοποίησης της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτίρια
 και χώρους συνάθροισης κοινού» 

η εταιρία μηχανολογικών εφαρμογών ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ αναζητεί:Μηχανολόγο ή Πολιτικό Mηχανικό:Απαραίτητα προσόντα:
    •    Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
    •    Άριστη γνώση Αγγλικών


Επιθυμητά προσόντα:
    •    Διοίκηση και Διαχείριση έργων
    •    Οργανωτικές ικανότητες
    •    Γνώσεις οικονομικώνΑποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@tobea.grΓια την ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ο Μηχανικός θα πρέπει να είναι άνεργοςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - ΕΣΠΑ 2007-2013

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0