Αγγελία αναζήτησης συνεργατών υψηλών προσόντων

1. Θέση

Η εταιρία μηχανολογικών εφαρμογών ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ με έδρα την Πάτρα αναζητά μηχανικό (Μηχανολόγο, Αεροναυπηγό, Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο, Η/Υ) για να εργαστεί στο πρόγραμμα  “Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτίρια και χώρους συνάθροισης κοινού”.

Απαραίτητα προσόντα:

  • κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

Επιθυμητά προσόντα:

  • εμπειρία εργασίας σε βιομηχανία
  • εμπειρία εργασίας στο εξωτερικό

 

2. Θέση

Για την υποστήριξη του ανωτέρω έργου η εταιρία μηχανολογικών εφαρμογών ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ  αναζητεί  μηχανικό για να προσφέρει τεχνική υποστήριξή στο  πρόγραμμα  “Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης της προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτίρια και χώρους συνάθροισης κοινού”.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός και πολιτικός μηχανικός.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:   info@tobea.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  Ε.Π. 'Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού' - ΕΣΠΑ 2007-2013

WCAG 2.0 (Level AA)
conformant with WCAG 2.0